Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

1

Aktuality, pokyny, důležité odkazy, distanční výuka. Informační rozcestník.

0

Člen volebního výboru a senátor MUDr. Adam Láznička přehledně shrnuje harmonogram nadcházejících děkanských voleb a přináší odpovědi na nejčastější otázky, související s volbou.

0

Od 13. září 2021 do 15. října 2021 do 12 hod je možné podávat návrhové lístky pro volbu kandidáta na pozici děkana 2. LF UK pro funkční období 2022–2026.

0

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol vystoupil společně s Bc. Annou Arellanesovou, předsedkyní České asociace pro vzácná onemocnění, na Dvojce Českého rozhlasu (6. 9. 2021).

0

Vedoucí Výukového pracoviště praktického lékařství 2. LF UK a praktický lékař vystoupil v rozhovoru na Dvojce Českého rozhlasu (14. 6. 2021).

0

Zkušený klinický nefrolog, vědec a pedagog prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc., zemřel ve středu 25. srpna 2021 ve věku nedožitých 82 let.

0

Podzimní volba kandidáta na rektora Akademickým senátem Univerzity Karlovy se blíží. Co by měl nový rektor univerzitě přinést? Přinášíme názor proděkana pro vědu prof. Jana Trky.

0

Proděkan pro vědu a výzkum prof. Jan Trka varuje před novou kategorií predátorských časopisů. Akademické instituce budou zvažovat, zda publikace vydavatelství MDPI nadále považovat za plnohodnotné vědecké výstupy.

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na webu Zdravotnického deníku (13. 8. 2021).

0

V červenci stážovali v rámci výměnného programu IFMSA na pracovištích 2. LF UK a FN Motol medici ze zahraničních univerzit. Své zkušenosti z různých oddělení na závěr pobytu prezentovali na vybraných kazuistikách.

0

Poděkování prof. Vladimíra Komárka, děkana 2. LF UK, a prof. Petra Marusiče, proděkana pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 2. LF UK, a výsledky hodnocení.

0

Účastí v anketě pomůžete zlepšit nebo zjednodušit studium svým mladším spolužákům, ale i sami sobě...

0

Student 6. ročníku Všeobecného lékařství cenu převzal na slavnostním ceremoniálu ve Velké aule Karolina.

0

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím v areálu na Plzeňské bude od 1. 4. 2021 platit jiný režim pro přístup do areálu. Pozornost laskavě věnujte i pravidlům bezpečnosti.