Aktuality

0

Přihlašování do hodin tělesné výchovy proběhne od 6. září 8.00 hod. pro všechny povinné předměty, od 13. září pro všechny volitelné předměty.

0

Přihlášky lze do aplikace vkládat od 1. 10. 2021, přičemž je nutné je podat fakultnímu referentovi nejpozději do 1. 11. 2021.

0

Dovolujeme si informovat o možnosti podávání projektů v rámci vyhlášení šesté výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

0

Od září 2021 přecházíme na novou celouniverzitní knihovní platformu Alma. Abychom pro vás novou platformu mohli spustit, je potřeba dočasně omezit vybrané služby knihovny.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října.

Stránky