5. rámcový program EU a informační technologie (též pro zdraví)

Informace z informačního dne k 5. rámcovému programu EU (rozvojový program pro podporu vědy a výzkumu v Evropě), který se týkal primárně aktivit na podporu informačních technologií (IST – technologie informační společnosti), lze nalézt na těchto stránkách:

1. U. Boes: Political Framework (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/infosoc/index.htm)
 
2. U. Boes: IST in General (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/istcz/index.htm)
 
3. U. Boes: Procedures in the IST Applications (How It Works) (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/procedures/index.htm)
 
4. U. Boes: SMEs and IPR (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/smes/index.htm)
 
5. U. Boes: Experiences from the 4-th FP (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/experiences/index.htm)
 
6. J. Kadlec: IST Information Sources in the Czech Republic (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/idealcz/index.htm)
 
7. G. Grunberg: Euro-CASE (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/eurocase/index.htm)
 
8. G. Grunberg: IST Prize (http://www.utia.cas.cz/idealist-east/istprize/index.htm)
 

Vše bude v nejbližší době jednotně přístupné ze stránky http://www.femirc.cas.cz/ist.htm – jen co se podaří dojednat finální grafickou úpravu a členění hlavní IST stránky.
 
Pokud máte zájem pokusit se o účast v projektech 5RP jakýmkoliv způsobem, vyplňte, prosím a odešlete registrační formulář IST (http://www.utia.cas.cz/idealist-east). Pomůže nám to vytvořit ucelenou (pouze interní) databázi, podle které budeme schopni rozumněji reagovat na požadavky z vaší strany i z okolních zemí [vaše odpověď bude po vyplnění automaticky zaslána na IDEALIST-EAST i na FEMIRC].
 
Předem vám děkuji za pomoc a věřím, ze úsilí vložené do této spolupráce nebude marné.
 

 
as. IDEALIST-EAST

Vydáno: 11. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK