Antivirová služba

ANTIVIROVÁ SLUŽBA

Požadavky na instalaci a aktualizaci antivirového SW AVAST, na který vlastní fakulta multilicenci předávejte Ing. Františku Kremlovi, CSc., tel. 2443 5834, e-mail:
 

Ke zveřejnění na webu předal 20. 9. 1999, Ing. Jan Kucza, tajemník fakulty.

Vydáno: 20. 9. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK