Beseda z cyklu „Úvod do klinického myšlení pro učící a učící se“

Akademický klub 1. LF UK

 
si vás dovoluje pozvat na besedu z cyklu
 


 
Úvod do klinického myšlení
pro učící a učící se


 
téma: Informatika
 

Pozvání k besedě přijali:
 
doc. MUDr. Stěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
 

doc. Ing. Miloslav Špunda

Oddělení vvpočetní techniky 1. LF UK
 

doc. MUDr. Pavel Kasal

Ústav lékařské informatiky 2. LF UK
 

úterý 9. února 1999
od 17 hodin
sál Akademického klubu
Faustův dům, Karlovo náměstí

Vydáno: 2. 2. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK