Beseda z cyklu „Úvod do klinického myšlení pro učící a učící se“ na téma „Myšlení jako vášeň“

Akademický klub 1. LF UK

 
si vás dovoluje pozvat na besedu
 

Myšlení jako vášeň

z cyklu
 
„Úvod do klinického myšlení pro učící a učící se“
 
Pozvání k besedě přijal:
 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.
předseda Akademie věd ČR
 
středa 24. března 1999 od 17 hodin
sál Akademického klubu Faustův dům, Karlovo náměstí

Vydáno: 15. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK