Darujte krev !

650 LET UK
 
650 LITRŮ
 
DAROVANÉ KRVE

V tomto roce slaví Univerzita Karlova 650. výročí svého založení. Její zakladatel, český král a císař římský Karel IV., vštípil do jejích základů myšlenku, že Univerzita má být místem, které otevírá cestu ke vzdělání, moudrosti a humanitě. Jako medici si plně uvědomujeme, že dárcovství krve je jedním z nejzřetelnějších projevů humanity. Proto jsme se rozhodli vyzvat v rámci oslav 650. výročí založení univerzity celou akademickou obec Univerzity Karlovy, aby se připojila k našemu závazku, který zní:
 
„do konce oslav, tedy do 7. 4. 1999, sebrat na naší univerzitě 650 litrů darované krve“.
 
Jste-li členy akademické obce UK a chcete-li nás podpořit, darujte prosím libovolné množství krve na kterékoliv transfúzní stamci v ČR a na níže uvedenou adresu zašlete jakékoliv potvrzení, kde bude napsáno datum a množství odebrané krve. Přihlásíte se tak k ideálům, se kterými byla naše univerzita zakládána.
 
Sdružení studentů LF UK v Plzni
Heyrovského 5
320 06 Plzeň

Vydáno: 20. 1. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK