„Den mozku '99“ – tradiční akce, na téma „mozek & hudba“

NADACE DĚTSKÝ MOZEK A IPB

pořádají tradiční akci
 

„DEN MOZKU '99“

téma
 

„mozek & hudba“

s přednáškami:
 
MUDr. et. PhDr. Ivo Hanela – Vliv hudby na psychiku
prof. Mudr. Josefa Syky, DrSc. – Sluch a hudba
Mgr. Zdeňka Šimanovského – Úvaha o vážnosti zpěvu

 
a recitálem
 
M. Palečka & M. Janíka

18. 3. v 15.00

Koncertní sál v prostorách Kláštera sv. Anežky České (situační plánek)
Anežská ul., Praha 1, (vchod do Národní galerie)
VSTUP VOLNÝ
 
tuto akci laskavě podpořila
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – SBÍRKA STARÉHO UMĚNÍ

Vydáno: 5. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK