Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2021/2022

Všichni studenti si k zápisu přinesou vytištěný formulář „Výsledky zapsaných povinností“.

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu.

Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Vytištěný a podepsaný dokument „Výsledky zapsaných povinností“ mohou studenti odevzdat v úředních hodinách své referentce nebo mimo úřední hodiny vhodit do červené schránky na studijním oddělení nejpozději do 15. 10. 2021.

Zápis do 1. ročníků se provádí odlišným způsobem.

Zápis pro 1. ročníky:

25. 6. 2021 a 2. 7. 2021 v 9.00 hod. ve Velké posluchárně pro SP Všeobecné lékařství. 29. 6. 2021 a 13. 7. 2021 v 9.00 hod. ve Velké posluchárně pro uchazeče SP Bc. Fyzioterapie, Bc. Všeobecné ošetřovatelství, Bc. Pediatrické ošetřovatelství a SP NMgr. Aplikovaná fyzioterapie.

Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti:

27. 9. 2021 – od 14.00 hod. ve Velké posluchárně

Zápis do vyšších ročníků:

SP Všeobecné lékařství

ročník

datum

hodina

studijní referentka

2. ročník

22. 9. 2021

10.00–12.00

Hedvika Hubáčková

3. ročník

23. 9. 2021

10.00–12.00

Hedvika Hubáčková

4. ročník

21. 9. 2021

10.00–12.00

Andrea Komarová

5. ročník

22. 9. 2021

10.00–12.00

Andrea Komarová

6. a 7. ročník

23. 9. 2021

10.00–12.00

Andrea Komarová

SP Specializace ve zdravotnictví, SO NMgr. Fyzioterapie

2. ročník

22. 09.2021

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

22. 9.2021

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Všeobecné ošetřovatelství

2. a 3. ročník

23. 9. 2021

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Bc. Pediatrické ošetřovatelství

2. a 3. ročník

23. 9. 2021

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) – zahraniční studenti

2. a 3. ročník

21. a 22. 9. 2021

10.00–12.00
13.00–15.00

Mgr. Dana Blichová

4. až 6. ročník 23. a 24. 9. 2021 10.00–12.00
13.00–15.00
Stanislava Palowska

Studium – elektronické zápisy 2020/21 (manuál)

Vydáno: 16. 7. 2021 / Poslední aktualizace: 16. 7. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová