Harmonogram závěrky a roční účetní uzávěrky za rok 1999

Harmonogram závěrky a roční účetní uzávěrky za rok 1999.

Vychází z termínů stanovených RUK k předání dokladů za součásti UK a požadavků jednotlivých grantových agentur a možnosti technického zpracování na 2. LF
 

Poř. Popis operace Termín
1. Předání posledního dokladu k zaúčtování u grantů FRVŠ a GAUK 20. 11. 1999
2. Předání posledního cestovního účtu ke kontrole vyúčtování 20. 12. 1999
3. Předání posledního dokladu k zaúčtování na granty GAČR a IGA 20. 12. 1999
4. Předání posledního dokladu k bezhotovostní platbě 10. 12. 1999
5. Vydání posledního příkazu k úhradě 20. 12. 1999
6. Předání posledního dokladu k proplacení v hotovosti 22. 12. 1999
7. Předání dokladů na RUK 20. 1. 2000
Vydáno: 15. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK