Informace k 5. rámcovému programu EU

Prof. MUDr. Pavel Klener, prorektor pro vědu a výzkum informoval o semináři k 5. rámcovému programu, který se konal v Praze 4. října 99. Cílem semináře bylo pomoci výzkumným organizacím a podnikům při přípravě projektů pro 5. RP. Otázky legislativní, finanční a administrativní zodpovídali pracovníci EU, Megan Richards a Gavin Thomson.
 
Materiály ke zmiňovanému semináři jsou k dispozici v Odd. věda a výzkum 2. LF UK. Materiály mohou být nápomocny při přípravě projektů 5. Rámcového programu EU. Mimo jiné jsou zde uvedeny i kontakty (tel. i e-mail), kam se obrátit s příslušnými dotazy.

Vábrová Zdeňka l. 5839

Vydáno: 10. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK