Informace o možnosti studia ve Velké Británii v rámci programu OSI/FCO Chevening Scholarship Scheme 2000–2001.

Open Society Fund Praha
Seifertova 47
130 00 Praha
Tel.: 2627 94 45, Fax: 2627 94 44
E-mail:
22. září 1999

 

VĚC: Informace o možnosti studia ve Velké Británii

Vážení,
již tradičně se obracíme na vaše zahraniční oddělení s prosbou o distribuci informací a přihlášek k možnostem studia  rámci programu OSI/FCO Chevening ScholarshiP Scheme 2000–2001.

Stejně jako v minulých letech se jedná o několik druhů studijních pobytů na univerzitě v Oxfordu a Yorku – základní iniormace k dalšímu rozeslání naleznete na zadní straně tohoto dopisu.

Formuláře a veškéré informace lze také získat na našich stránkách http://www.osf.cz, nebo přímo v kanceláři Nadace Open Society Fund Praha, Seifertova 47, Praha 3 – 130 00.

S pozdravem a díky,
Kateřina Mlčková


 
Materiály jsou k dispozici v Odd. věda, výzkum a zahraniční styky.

Vydáno: 4. 10. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK