Informace o možnosti získání Proshkovo-Fulbrightova stipendia na Lékařské fakultě Univerzity Minnesota v Minneapolis

Fulbright.gif (20782 bytes)
 
T h e   J.   W i l l i a m   F u l b r i g h t   C o m i s s i o n
 
Vážený pan
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty UK
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
 
Praha, 5. ledna 1999
 
Vážený pane děkane,
v návaznosti na sdělení Fulbrightovy komise v tisku si Vás dovoluji blíže informovat o možnosti získání Proshkova-Fulbrightova stipendia na Lékařské fakultě Univerzity Minnesota v Minneapolis. Toto stipendium bylo zřízeno ve spolupráci s Proshkovou nadací, kterou založila na paměť svého manžela, významného lékaře a československého honorámího konzula, paní Gabriela Proshek.
 

Stipendium umožňuje každoročně jednomu odborníkovi z oblasti biomedicinských věd podílet se po dobu tří až deseti měsíců na výzkumu, výuce a konzultacích na Lékařské fakultě Univerzity Minnesota (http://www.med.umn.edu) s cílem prohloubit si znalosti v daném oboru. Stipendium není určeno k výuce klinické praxe. Výše stipendia pokrývá životní náklady na univerzitě, cestovné a nezbytné zdravotní pojištění. Nezajišťuje náklady na rodinné příslušníky.
 

Žadalelé o stipendium musí být občany ČR. Musí pracovat v některém z akreditovaných lékařských oborů nebo v oboru s návazností na biomedicinské vědy (anatomie, genetika apod.) nebo v oborech zaměřených na problematiku zdravotnictví (ošetřovatelství, farmacie, veřejné zdravotnictví). Zájemci o stipendium mohou být pracovníky výzkumných lékařských institucí a lékařských fakult nebo jejich nedávnými absolventy, kteří usilují o rozšíření svých znalostí. Musí mít velmi dobrou znalost angličtiny ověřenou zkouškou TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Žádost o stipendium musí být podpořena třemi doporučujícími dopisy. Formulář žádosti o stipendium (viz přiloha) spolu s dalšími podrobnostmi je možno získat na naší internetové stránce http://measure.feld.cvut.cz/fulbright nebo telefonicky na adrese uvedené v závěru dopisu.
 

Prosím Vás, vážený pane děkane, abyste informoval vhodnou cestou o uvedeném stipendiu připadné zájemce. Termín pro zaslání přihlášek Fulbrightově komisi je 1. února 1999.
 

Děkuji Vám předem za spolupráci při distribuci informace o tomto prestižním stipendiu.
 

Se srdečným pozdravem
 

RNDr. Hana Ripková
ředitelka
RNDr. Hana Rambousková
programový koordinátor

 


TÁBORITSKÁ 23, 130 87 PRAHA 3, CZECH REPUBLIC
Tel. 00420 2 697 6526, 00420 2 2271 8452, Fax 00420 2 697 5600
e-mall:

Vydáno: 12. 1. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK