Informace pro přípravu projektů 5. rámcového programu mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích, platné pro rok 1999

Pro přípravu projektu v každém programu potřebujete soubor následujících dokumentů:

 

  • Work programme
  • Guide for Proposers
  • Proposal Submission Form
  • Guidelines to complete the form
  • Guide for Evaluators

 
Základní informační adresa o 5. rámcovém programu je:
 
http://www.cordis.lu
 
Pro tématické a horizontální programy jsou základní adresy:
 
http://www.cordis.lu/life
 
http://www.cordis.lu/ist
 
http://www.cordis.lu/growth
 
http://www.cordis.lu/eesd
 
http://www.cordis.lu/inco2
 
http://www.cordis.lu/innovation-smes
 
http://www.cordis.lu/improving

Vydáno: 15. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK