Informace velvyslanectví ČR ve Švédsku o nabídce stipendií na akademický rok 2000/2001

Odesílatel: Marie Fojtikova []
Odesláno: 23. září 1999 17:09
Komu:
Předmět: Stipendia pro akademický rok 2000/2001 – studium na VŠ ve Švédsku.

 
REKTORŮM VŠECH VYSOKÝCH ŠKOL ČR
 
Magnificence,

dovoluji si Vám v příloze zaslat opis dopisu s přílohami (1, 2), který došel 20. 9. 1999 do Kanceláře ČKR z Velvyslanectví České republiky ve Švédsku. Dopis se týká nabídky stipendií na akademický rok 2000/2001 ke studiu na vysokých školách ve Švédsku.
 
Se srdečným pozdravem
 
RNDr. Marie Fojtíková
tajemnice ČKR


 
VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŠVÉDSKO

Č.j.:7113/99 Ve Stockholmu dne 13. září 1999

 
Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
 
Věc: Nabídka stipendií na akademický rok 2000/2001.

V příloze zasíláme k dalšímu využití informaci o možnosti získaní stipendia ke studiu na vysoké škole ve Švédsku. Tato stipendia jsou financována Švedským institutem a v případě České republiky jdou nad rámec stanovený vzájemnou dohodou mezi MŠMT ČR a Švedským institutem o spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a kultury na léta 1997–1999.

Jedná se o stipendia, která jsou určena pro individualni zájemce ze zemí střední a východní Evropy. Zájemci musí v období 1. 9. – 1. 12. 1999 osobně kontaktovat Švedský institut (paní Karin DIF) za účelem získaní dotazniku, který musí být odeslán na adresu Švédského institutu nejpozději do 15. ledna 2000.

I. Jancarek
Charge d'affairs a.i.
 


Materiály jsou k dispozici v Odd. věda, výzkum a zahraniční styky.

Vydáno: 4. 10. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK