Informace z Obecné porady - Vzdělání. České školství.

Vydáno: 18. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK