Jak dopadlo „Odpoledne pro Kosovo“

Texty z výstavky
 
Fotografie, mapky, fotograrfie Jana Šibíka
 
Další zdroje informací
 
Poděkování
Během akce
 
Odpoledne pro Kosovo,
 
která se uskutečnila 3. 5. 1999
byla vybrána částka 4 631,– Kč,
která byla odeslána na konto
Nadace Člověk v tísni SOS Kosovo
 
slozenka_mala.gif (4061 bytes)
 
Všem, kteří přispěli do kasičky, patří dík!!!
 
 
Vydáno: 7. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK