Jak financovat mezinárodní kontakty

POZVÁNKA

na informační den k programu Improving Human Research and Socio-economic Knowledge Base, který je součastí 5. rámcového programu mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a technologických inovacích. Program Improving se týká všech oborů.
 
Datum: 9. dubna 1999 od 10 hod.
 
Místo konání: „Bílý dům“, Zenklova 43, Praha 8
 
Přednáší   Christianne BERNARD (DGXII)
 
Improving Human Research Potential and Socio-economic Konwledge Base umožňuje:
 
financováni stáží mladých i zkušených výzkumníků z akademického i průmyslového prostředí do výzkumu i průmyslu
 
financovat vaše měření (i pobyt) na desítkách unikátních zařízení po celé Evropě
 
získat finance jako mezinárodní školící pracoviště
 
získat finance na organizaci konferencí, letních škol apod.
 
získat prostředky na studijní pobyt doktorandů v zemích EU a další
 
Registrační poplatek: 240 Kč – nutně uhradit předem bankovním převodem na číslo účtu 1419190207/0100 (Komerční banka), konstantní symbol 0308; jako variabilní symbol uveďte IČO vaší organizace. Prosíme o laskavé předložení kopie dokladu o zaplacení při registraci.
 
Pořadatel: Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
IČO: 604 56 540, DIČ (není plátce DPH)
 
Registrace e-mailem
 
Předmět: 9/4 Infoday – Improving
 
Jméno:
 
Příjmení:
 
Titul:
 
Oddělení:
 
Obor činnosti:
 
Organizace:
 
Ulice:
 
PSČ:
 
Tel.:
 
Fax:
 
E-mail:
 
URL:
 
IČO:
 
DIČ:
 
Potřebuji vystavit daňový doklad ano ne
 
Prosím, zašlete tento registrační formulář nejpozději do 7. 4. 1999 na e-mail: a kopii na nebo na fax: 233321607.
 
Očekávejte potvrzení registrace.


 
Stručná informace o programu
 
http://www.femirc.cas.cz/czech/5p_hp_6_si.htm (česky)
 
http://www.cordis.lu/improving (anglicky)
 


 
Na semináři je omezený počet míst (250), informační materiály budou.

Vydáno: 26. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK