Kurs Globální problémy civilizace

Témata přednášek: Přednášející: Datum:
Globální svět a cesty k němu doc. JUDr. Václav Mezřický, PF UK 29. 9. 99
Politické souvislosti globalizace doc. JUDr. Václav Mezřický, PF UK 6. 10. 99
Ekonomické problémy globalizace prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., FSV UK 13. 10. 99
Globální problémy životního prostředí I doc. RNDr. Martin Braniš, CSc., PřF UK 20. 10. 99
Globální problémy životního prostředí II prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., COŽP UK 27. 10. 99
Sociální důsledky globalizace prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., FSV UK 3. 11. 99
Antropologický rozměr globalizace doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc., PF UK 10. 11. 99
Mobilita, komunikace, masmédia RNDr. Petr Jehlička, Ph.D., PřF UK 17. 11. 99
Věda, technologie a globalizace doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc., PF UK 24. 11. 99
Problémy mezinárodní spolupráce doc. JUDr. Eva Kružíková, PF UK 1. 12. 99
Globální svět a trvale udržitelný rozvoj PhDr. Ivan Rynda, COŽP UK 8. 12. 99
Nová životní orientace doc. JUDr. Václav Mezřický, PF UK 15. 12. 99

 
Kurs je ukončen dvěma panelovými diskusemi se všemi přednášejícími ve dnech 5. a 12. ledna 2000.
 
Kurs se koná v zimním semestru 1999/2000 počínaje dnem 29. září vždy ve středu v 17.00 – 18.45 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300 (amfiteátr).

 

Kurs může být zařazen do studijního plánu libovolného studijního oboru jako povinný, volitelný, výběrový. Znalosti posluchače je možné prověřit formou eseje na dohodnuté téma a případně ohodnotit v rámci platného kreditního systému příslušné fakulty.
 

Kurs je přístupný všem studentům UK i dalších vysokých škol. Účast veřejnosti vítána!

Vydáno: 1. 10. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK