Mexico – nabídka vládních stipendií pro školní rok 2000–2001

aia

Akademická Informační Agentura

Dům zahraničních služeb MŠMT ČR
Senovážné náměstí 26
111 21 Praha 1
Tel: 22422 9698, 224398303–4 Fax: 22422 9697
E-mail:
http://www.dzc.cz

Mexiko
 
Nabídka vládních stipendií pro školní rok 2000/2001

Mexická strana nabízí České republice v rámci kulturní dohody 5 desetiměsíčních stipendií určených pro doktorské studijní pobyty ve školním roce 2000/2001.

Stipendia budou poskytována pouze v rámci programů, jejichž seznam a podrobnější charakteristika jsou obsaženy v brožuře „Convocatoria – Becas del Gobierno de México para Extranjeros“. Tato značně rozsáhlá brožura je k dispozici v kanceláři Akademické informační agentury.

Uchazeči z České republiky, kteří chtějí získat stipendium v rámci kulturní dohody, si mohou vybrat některý z programů uvedených pod bodem A (Programas Bilaterales). Pobyty se v zásadě mohou týkat téměř libovolného oboru, pokud je obsažen v některém z uvedených programů. Stipendia se neudělují pro následující obory: odontología, cirurgía plástica, administración, mercadotecnía, contaduría, publicidad. Dále je třeba upozornit, že pro poskytování stipendií v oblasti lékařství platí určitá omezení.

O nabízené studijní pobyty se mohou ucházet absolventi vysokých škol, případně studenti, kteří podle předpokladu dokončí magisterské studium nejpozději na jaře 2000. Vyžaduje se, aby měli uchazeči již navázán předběžný kontakt s příslušnou mexickou vysokou školou. Dalším samozřejmým požadavkem je velmi dobrá znalost španělštiny.

Přihlášky se odevzdávají Akademické informační agentuře, která bude připravovat konkursní řízení. V první fázi je třeba poslat tzv. Návrh na vyslání potvrzený příslušnou vysokou školou uchazeče a řádně vyplněný. Uzávěrka je již 25. května 1999.

Uchazeči, kteří budou splňovat stanovená kritéria, budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne ještě do konce června t.r. před smíšenou mexicko-českou komisí. Na tento pohovor již budou muset uchazeči přinést vyplněný mexický formulář žádosti o stipendium (tento mexický formulář bude zasílat AIA poté, co obdrží od uchazečů Návrhy na vyslání) včetně všech vyžadovaných příloh,jejichž seznam je uveden na formulář.

Na základě osobního pohovoru (konkursní řízení) provede smíšená komise předvýběr uchazečů, jejichž definitivní přijetí ještě následně potvrdí mexické ministerstvo zahraničních věcí, a to nejpozději do konce října 1999.

Žádáme všechny děkanáty – příslušné pracovníky zahraničních oddělení, aby na školách o této nabídce urychleně a operativně informovali studenty.

Děkujeme za spolupráci.

J. Bartůňková ved. AIA

Vydáno: 12. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK