Mezioborový seminář 2. lékařské fakulty UK, Praha 3. 12. 1998

as. MUDr. J. Bruthans, CSc.


 
V diskusi vystoupili:

  • doc. Bojar, který m.j. uvedl, že akutní trombotická mozková příhoda není kontraindikací k fibrinolytické léčbě AIM
  • prof. Hyánek s krátkým sdělením o hyperhomocysteinemii jako rizikovém faktoru ICHS
  • prof. Goetz s krátkým sdělením o genetice poruch metabolismu lipidů.
     

Další mezioborový seminář se koná ve čtvrtek 7. ledna od 14.30 ve velké posluchárně 2. LF UK v Motole.
Téma: Rizikové faktory, diagnostika a léčba chronické ICHS.


Vydáno: 4. 1. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK