Monotematická konference „Virové nákazy přenášené krví“ (středa 10. 6. 1999, v 9.00, v posluchárně SÚKL)

Dne 10. 6. 1999, v 9 hod. se v posluchárně SÚKL (areál SZÚ Šrobárova 48, Praha 10 – vchod z Ruské ulice) koná další z jednodenních konferencí pořádaných SZÚ ve spolupráci se State University of New York (SUNY), SZÚ a 3. lékařskou fakultou UK. Tématem letošní konference je problematika virových infekcí, přenášených krevní cestou (HIV, HCV, HBV) včetně perinatálního přenosu a přenosu mezi injekčními uživateli drog. Na konferenci budou přednášet američtí lektoři a někteří čeští odborníci. Simultánní překlad a občerstvení bude zajištěno.

Písemné přihlášky je nutno zaslat nejpozději do konce května na přiloženém formuláři na adresu:

PhDr. Jiří Rychtařík,
SZÚ, NRL pro AIDS
Šrobárova 48
100 42 Praha 10

 


 
Přihláška na jednodenní monotematickou konferenci
 
„Virové nákazy přenášené krví“
SZÚ Praha, 10. června 1999
 

Jméno a příjmení:.................................................................................................
 
Pracoviště:...........................................................................................................
 
Adresa pracoviště:...............................................................................................
 
PSČ:............................ Telefon:................................... Fax:................................
 
E-mail:..............................................
 
PROSÍME ZASLAT OBRATEM!

Vydáno: 24. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK