Na semináři, pořádaném Neurologickou klinikou dospělých 2. LF UK, vystoupí prof. James Jerger s přednáškou:

V Praze dne: 24. 5. 1999

Vážené kolegyně, kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na přednášku pořádanou při příležitosti návštěvy prof. Jamese Jergera v České republice. Prof. J. Jerger, Ph.D., Distinguished Scholar in Residence, patří k předním světovým odborníkům z oboru audiologie a elektrofyziologie sluchu. V současné době pracuje jako ředitel „Topographic Brain Mapping Laboratory“ na University of Texas, Dallas (www.utdallas.edu/~jjerger). Na semináři, pořádaném Neurologickou klinikou dospělých 2. LF UK, vystoupí s přednáškou:

Topographic brain mapping during dichotic listening in elderly persons.

Seminář se koná dne 1. června 1999 ve 14.00 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, v nové budově FNM, uzel D, 2. patro.

Přijměte prosím naše srdečné pozvání k účasti na této mimořádné akci.
 

prim. MUDr. Žižková as. MUDr. Černý, CSc. doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
přednosta Neurologické kliniky
Vydáno: 24. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK