Nabídka nadace VIZE 97

V Praze dne 6. ledna 1999
 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se rozhodla v rámci projektu vzdělávání podpořit talentované české studenty při jejich studiu na zahraničních univerzitách. Nadace vyhlašuje ještě na akademický rok 1998/1999 výběrové řízení, jehož podmínky a formulář žádosti přikládáme.

Prosíme vás o zpřístupnění nabídky naší nadace studentům vaší fakulty. Podmínky výběrového řízení i formulář žádosti Ize získat také na internetové adrese http://www.vize.cz.

Předem vám děkujeme za vaši ochotu a přejeme vám do nového roku mnoho pracovních i osobních úspěchů a pohody.

S úctou
 
Mgr. Ing. Miloš Kačírek
koordinátor projektu vzdělávání
 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Pražský hrad, Královská zahrada 50, 119 08 Praha 1 – Hrad, Česká republika, telefon: +420-2-2437 2414, fax: +420-2-2437 2415
Bankovní spojení: ČSOB 603303/0300 (CZK), 01-60330030/0300 (USD), 01-60330040/0300 (DEM)
 
Dagmar and Václav Havel Foundation VlZE 97
Pražský hrad, Královská zahrada 50, 119 08 Praha 1 – Hrad, Czech republic, Phone: +420-2-2437 2414, Fax: +420-2-2437 2415
Bank Account: ČSOB 603303/0300 (CZK), 01-60330030/0300 (USD), 01-60330040/0300 (DEM)

Vydáno: 12. 1. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK