Nabídka prohlídky Valdštejnského paláce od předsednictva Spolku Carolinum

CAROLINUM
 
SOCIETAS ALUMNORUM ET AMICORUM UNIVERSITATIS CAROLINAE
 

116 36 PRAHA 1, OVOCNÝ TRH 5, ČR tel.: 0042-2-24491 326
fax.: 0042-2-263871
 
 
Praha, 1. prosince 1998

 
Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,
dovolte, abychom vám jménem předsednictva Spolku Carolinum popřáli šťastné a spokojené prožití vánočních svátků, všechno dobré, pevné zdraví a mnoho úspěchů v nastávajícím roce 1999.

S letošním rokem se rozloučíme tradičním svatoštěpánským setkáním. Všem členům, přátelům, příznivcům a všem zájemcům nabízíme prohlídku Valdštejnského paláce – sídla Senátu ČR s odborným výkladem.

Sejdeme se

26. prosince 1998 v 15.00 před hlavním vchodem do paláce, Praha 1, Valdštejnské nám. č. 1.
 
Těšíme se na setkání s vámi

 

Mgr. Jana Vopravilová
tajemnice
Ing. Josef Svoboda
předseda společenské sekce
PhDr. Michal Svatoš, CSc.
výkonný místopředseda

 

 
UPOZORNĚNÍ
 
Dovolujeme si vás zdvořile upozornit:

  • každý účastník prohlídky musí projít bezpečnostním zařízením – turniketem
  • každý musí zapsat své jméno a rodné číslo.

 
V případě, že po obdržení pozvánky se rozhodnete, že se prohlídky zúčastníte, můžete tyto informace nahlásit do sekretariátu spolku.
 
Děkujeme za pochopení

Vydáno: 21. 12. 1998 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK