Nabídka zahraničních univerzit k navázání meziuniverzitní spolupráce

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

OVOCNÝ TRH 3
116 36 PRAHA 1
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: 224491301
FAX: 224229487
 
Proděkankám / proděkanům fakult 2. LF UK Praha 22. 9. 1999

 


 
Vážená paní proděkanko,
Vážený pane proděkane,

během letních měsíců se na UK obrátilo několik zahraničních univerzit s nabídkou navázání meziuniverzitní spolupráce. Jedná se o tyto univerzity:
 
1/ McGill University, Montreal, Kanada
2/ University of Arizona, Tuscon, Arizona, USA
3/ University of New Orleans, New Orleans, Louisiana, USA
4/ University of South Africa /UMSA/, Pretoria, JAR
5/ University of Cape Town, Cape Town, JAR
6/ Technikon Pretoria, Pretoria, JAR
7/ Waseda University, Tokyo, Japonsko

Žádáme Vás o laskavé zjištění zájmu a námětů možné meziuniverzitní spolupráce na Vaší fakuttě a jejich následné sdělení na odbor pro zahraniční styky RUK do 27. 10. 1999. Náměty na možnou spolupráci dodejte laskavě v českém a anglickém jazyce.

V příloze Vám zasíláme základní informace o uvedených univerzitách. S pozdravem

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
prorektor pro zahraniční styky UK

 


 
Příloha a bližší materiály jsou k dispozici v Odd. věda, výzkum a zahraniční styky.

Vydáno: 4. 10. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK