Oběžník č. 12/1999

V Praze dne: 20.4.1999
Č.j. 519/99-Ko/Vá

 
Oběžník č. 12

 

 1. UNESCO – kandidát pro udělení ceny Kalinga Prize, která je udělována za popularizaci vědy. Nominace musí být předána UNESCO do 30. 6. 1999.
   
 2. NATO – Serince Programme – cílem programu je umožnit spolupráci mezi vědeckými týmy členských zemí NATO – podporuje přírodní vědy. Jde o několik typů stipendií pro absoloventy VŠ, držitele titulu Ph.D. a vědce. Další informace získáte na kontaktní adrese: Scientific Affairs Division, NATO, Boulevard Leopold III 1110 Brussels, Belgium a http://www.natn.int/science.
   
 3. Nabídka přímé spolupráce s University of Alberta z Edmontonu v Kanadě. Náměty na možnou spolupráci dodejte laskavě do 30. dubna 1999 v českém a anglickém jazyce.
   
 4. Náměty na spolupráci mezi 2. LF a Lotyšskou univerzitou v Rize. Případný zájem o spolupráci sdělte na oddělení zahraničních styků do konce dubna.
   
 5. Program EU ARION (Součást programu Socrates) na akademický rok 1999/2000 nabízí studijní pobyty v zemích EU pro pracovníky z oblasti školství. Termín pro odevzdání vyplněných přihlášek je 30. dubna 1999. Přihlášky jsou k dispozici na oddělení zahraničních styků.
   

prof. MUDr. Roman KODET, CSc.,
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Vydáno: 23. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK