Oběžník č. 18

1. září 1998
č.j.: A II/4/803/98

Oběžník č. 18
 

Všem přednostům klinik a ústavů 2. LF UK
 

Vážená paní přednostko,
vážený pane přednosto,
dovolte, abych Vám tímto oznámil, že na základě dohody s vedoucím odboru informatiky FNM bude prováděna údržba počítačové sítě a výpočetní techniky fakulty cestou dispečinku – linka 9101 (výhledově i linka 9141).

Ing. Jan Kucza
tajemník fakulty

Vydáno: 10. 12. 1998 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK