Oběžník č. 4/1999 – Nabídka stipendií

Praha, dne : 19.2.1999
Č.j. 174/99-KO

 
Oběžník č. 4/99

 
Věc:
 
1. Nabídka přímé spolupráce s Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, SRN
 
2. Nabídka stipendia SRN – Bádensko-Würtenbersko
 
3. Nabídka stipendia – SRN – Bavorsko
 
4. Nabídka stipendia – V. Británie – Londýn
 
5. Nabídka stipendia – Istanbul – Turecko

 


 
1. Dopis RUK – nabídka přímé spolupráce s Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, SRN.
Žádají o sdělení konkrétních témat a garantů spolupráce v češtině a němčíně do 15. 3. 1999.
 
2. AIA – Ministerstvo pro vědu a výzkum Bádenska-Württenberska nabízí na šk. rok 1999/2000 následující stipendia:

  • 3 stipendia pro doktorandy na 1–2 semestry bez omezení oboru
  • 4 stipendia na 4 týdny pro VŠ učitele bez omezení oboru

Podmínkou je již navázaný předběžný kontakt s příslušnou vysokou školou.
Formuláře žádosti poskytuje Akademická informační agentura.
Uzávěrka pro odevzdání žádostí je do 15. března 99.
 
3. AIA – Ministerstvo školství, kultury, vědy a umění Bavorska nabízí 8 jednoročních stipendií, která jsou určena pro mladé absolventy VŠ do 30 let, kteří mají výbornou znalost němčiny a nadprůměrné studijní výsledky.
Měli by mít již navázaný kontakt s příslušnou vysokou školou. Výše stipendia je 14.400,– DM.
Formuláře žádosti poskytuje Akademická informační agentura.
Uzávěrka pro odevzdání žádostí je do 22. března 99.
 
4. University College London nabízí stipendia pro akademicky význačné kandidáty,která mohou trvat až 3 roky.
Formulář žádosti si musí zájemce vyžádat v Londýně.
Termín pro odevzdání žádostí je do 1. března 99.
 
5. Istanbul University nabízí tři roční stipendia zájemcům do 40 let. Stipendium činí 5.000,– USD, cestovné i ubytování hradí zahr. univerzita. Formuláře žádostí si musí vyžádat zájemce v Istanbulu.
Termín pro odevzdání žádostí je do 30. dubna 99 v Istanbulu.
 
Informace jsou k dispozici na odd. zahraničních styků.

prof. MUDr. Roman KODET, CSc.,
proděkan pro vědu, výzkum
a zahraniční styky

Vydáno: 19. 2. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK