Opatření děkana k poskytování a vyúčtování cestovních náhrad

Bylo vydáno nové opatření děkana k poskytování a vyúčtování cestovních náhrad, platné od 1. září 2021, s aktualizovanou přílohou č. 1 Žádost o povolení pracovní cesty. Text opatření č. 14/2021 najdete včetně příloh zde.

Vydáno: 6. 9. 2021 / Poslední aktualizace: 6. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Rita Zdrubecká