Oznámení - Výsledek voleb kandidáta na děkana

OZNÁMENÍ

VÝSLEDEK VOLEB KANDIDÁTA NA DĚKANA
 


 
Akademický senát 2. LF UK na svém volebním zasedání dne 24. listopadu 1999
 
N E Z V O L I L
 
nadpoloviční většinou hlasů kandidáta na děkana fakulty, a proto rozhodl na svém mimořádném zasedání, že volby budou opakovány dne
14. prosince 1999

Za volební komisi AS 2. LF UK
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., v. r.
předseda

Vydáno: 25. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK