Pozvánka na blok přednášek z pediatrické radiologie (čtvrtek 20. 5. 1999)

Dne 20. 5. 1999 (čtvrtek) pořádá
Radiologická společnost ČLS JEP
ve velké posluchárně 2. LF UK v Praze ve FN v Motole
 

Věšínův motolský den.

Zahájení v 10.00,
předpokládané zakončení v 11.30.
 

Přednášky jsou věnovány pediatrické zobrazovací diagnostice:
 

1. S. Tůma: Dextrokardie.
2. E. Čumlivská: CT obraz sarkomu jater u dětí a jeho diferenciální diagnostika.
3. J. Lisý: Monitorování úspěšnosti léčby Ewingových sarkornů pomocí MR.
4. M. Šístková, H. Vondřichová, E. Čumlivská: Diferenciální diagnostika intraperitoneálních cystických expanzí u dětí.
5. V. Mužíková, H. Vondřichová, R. Kotalová: Enteroklýza u dětí.
6. B. Prosová: Kazuistika – Generalizovaný rabdomyosarkom u třináctiletého chlapce.
7. M. Dvořáková: Kazuistika – Neobvyklá příčina bolestí břicha u dvanáctileté dívky.
8. M. Kynčl: Kazuistika – Ewingův sarkom pánve.
9. J. Pavlíček: Kazuistika – Hemangiomatóza jater.
10. J. Hořák, M. Zítková: Výběr z méně obvyklých patalogických obrazů skeletu dětských pacientů ve FN v Motole.

 
Dovolujeme si všechny zájemce o pediatrickou zobrazovací diagnostiku na tuto akci pozvat, účast každého bez omezení vítána. Předběžné přihlášeni nevyžadujeme.
 
Bližší informace:
dr. J. Hořák, KZM, dětská část, tel. l. 5025, 5012, 5014, event. prof. Tůma tel. l. 3100, 8101, event. prim. M. Zítková tel. l. 55021, 5013.

dr. J. Hořák
KZM 2. LF UK v Praze

Vydáno: 14. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK