Pozvánka na Den otevřených dveří ve Fyziologickém ústavu AV ČR

Pozvánka

Dne 20. března t.r. se ve Fyziologickém ústavu Akademie Věd České Republiky bude konat Den otevřených dveří pro studenty vysokých škol, na který srdečně zveme posluchače všech fakult, které mají vztah k lékařskému, biologickému, biochemickému a biofyzikálnímiu výzkumu.
 
Cílem akce je umožnit studentům vysokých škol návštěvu laboratoří zabývajících se výzkumem vybraných funkčních systémů savců včetně člověka, a to jak na úrovni celého organismu, tak na úrovni buněčné a molekulární. Problematika řešená v našem ústavu má přímé vazby i na patogenezu a terapii některých závažných onemocnění.
 
Pro účastníky bude připraveno 7 komplexních témat, která budou obsahovat nejzajímavější výsledky, nové laboratorní postupy a přístroje, jakož i stručný teoretický úvod. Návštěvníci budou mít možnost neformálních diskusí s vědeckými pracovníky našeho ústavu.
 

Připravované demonstrace:

 

 • Přenos chemických signálů mezi buňkami a uvnitř buněk. Fyziologie, biochemie a farmakologie synaptických mediátorů a receptorů. Demonstrováno bude i použití intracelulárních mikroelektrod a terčíkových zámků v kulturách nervových, svalových a epifyzárních buněk.
   
 • Funkce mitochondrií v buňkách tukové tkáně s demonstrací detekce antigenu, transkriptu a genu na blotech pomoci přístroje PhosphoImager.
   
 • Hormonální regulace transportu látek do buněk střevního epithelu s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro analýzu směsí biologicky aktivních látek.
   
 • Model isolovaného perfundovaného savčího srdce a jeho aplikace pro studium nedostatečného zásobení kyslíkem.
   
 • Vývojový přístup k centrálnímu nervovému systému v normě a patologii. Epilepsie jako modelový patologický stav, funkční a morfologické důsledky epileptických záchvatů.
   
 • Výzkum prostorové paměti s použitím počítačového sledování navigačního chování laboratorního potkana.
   
 • Konfokální mikroskopie, vizualizace 3D vzorku tkáně a stereologie.
   

Návštěvníci, budou moci získat i informace o možnostech pregraduální studentské vědecké činnosti, tématech diplomových prací a doktorském studium v biologických a biomedicinských oborech.
 

doc. MUDr. Stanislav Tuček, DrSc.
předseda vědecké rady
Fyziologického ústavu AV ČR
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
ředitel
Fyziologického ústavu AV ČR
Vydáno: 9. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK