Pozvánka na konferenci – pozor změna místa

Pozor změna místa konání
 
Pozvánka na konferenci
k zahájení 5. rámcového programu Evropské unie
pro výzkum a technický vývoj
 

Praha 5. února
 


Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
počet registrovaných účastníků konference k zahájení 5. RP (5. února 1999) převýšil kapacitu objednaného sálu. Abychom umožnili účast všem přihlášeným, bude konference uspořádána na jiném místě, a to v Národním domě na Vinohradech (Kulturní dům železničářů), náměstí Míru č. 9, Praha 2. Datum a hodina konání konference a ostatní náležitosti zůstavají beze změny. Upozorňujeme, že stanice metra „Náměstí Míru“ je uzavřena, dopravní spojení je metrem na do stanice „I. P. Pavlova“ (trasa C) potom cca 5 minut pěšky nebo 1 stanici tramvají č. 4, 16, 22, 23. Vzhledem k velkému počtu přihlášených doporučujeme dostavit se k registraci včas.
 
Prosíme o potvrzení této informace obratem na e-mailovou adresu:
.
 
Děkujeme za pochopení.
Za organizátory konference
Eva Svobodova
Technologické centrum AV CR
Rozvojova 135
165 02 Praha 6
tel: 02-203 90 203
 


FEMIRC CZ a MŠMT ČR si vás dovolují pozvat na konferenci pořádanou k zahájení 5. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technický vývoj. Předběžný program konference a registrační formuláře jsou v příloze.
 
Dovolujeme si vás požádat o zajištění distribuce programu konferenceregistračního formuláře ve vaší organizaci, tak, aby byla zajištěna co nejvyšší účast potenciálních zájemců.
 
Na konferenci budou podány všechny zásadní informace o 5. rámcovém programu, včetně diskuse praktických otázek spojených s přípravou výzkumných projektů. Účastníci konference obdrží rovněž písemné informační materiály o 5. rámcovém programu. Věříme, že konference přispěje k dobré informovanosti výzkumných pracovníků a ve svém důsledku k získání maximálních mimorozpočtových zdrojů na výzkum pro vaši organizaci.
 
 
Za organizátory konference
 

Ing. Petr Křenek, CSc., v. r.
ředitel odboru Mezinárodní spolupráce
FEMIRC-CZ ve výzkumu a vývoji, MŠMT ČR
Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, v. r.
koordinátor projektu
Vydáno: 20. 1. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK