Přednáška prof. Brandta „Vestibular Falls and Vestibulopathic Gait“

POZVÁNKA
 
Dovolujeme si vás pozvat na přednášku
 

prof. Dr. Thomase Brandta,

 
přednosty neurologické kliniky Grosshadern
Ludwig-Maximilianovy University Mnichov
 

Vestibular Falls and Vestibulopathic Gait

 
Přednáška bude přednesena v knihovně Neurologické kliniky dospělých 2. LF UK
v Praze-Motole (II. patro, uzel D) dne 3. září 1999 od 13.30.
 
Těšíme se na vaši účast
 

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
přednosta kliniky

 
Ke zveřejnění na web předal , 5. 8. 1999.

Vydáno: 6. 8. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK