Přednáška s krátkou diskusí p. RNDr. V. Albrechta, CSc., s informací o 5. rámcovém programu (čtvrtek 20. 5. 1999 v cca. 15.15–15.45)

Ve čtvrtek 20. 5. 1999 v průběhu vědecké rady, po skončení jmenovacího profesorského řízení, proběhne v cca. 15.15–15.45 přednáška s krátkou diskusí p. RNDr. V. Albrechta, CSc. (Národní kontaktní bod tématického programu Kvalita života a řízení živých zdrojů 5. rámcového programu Evropské unie), s informací o 5. rámcovém programu EU.

Přednáška je určena všem členům VR, přednostům klinik a ústavů a školským, vědeckým pracovníkům, aktivním v oblasti vědecké a grantové činnosti.

Zájemci jsou srdečně zváni.

Vydáno: 16. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK