Přednáškové a diskusní odpoledne pro studenty a lékaře 2. LF UK „Napříč obory“

Zveme vás na
 
Přednáškové a diskusní odpoledne pro studenty a lékaře 2. LF UK
 
„Napříč obory“
 

Bolesti břicha

Apendicitída a jiné patologické afekce v pravém podbřišku
 

  • od narození do stáří
  • pohledem dětského chirurga a chirurga pro dospělé, urologa, gynekologa a specialisty zobrazovacích metod,
     

které se koná 2. 12. 1999, ve 14.30, ve velké posluchárně 2. LF UK
 
Koordinátoři: doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc., a prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
 

Apendicitída – úvod do problematiky doc. Hoch
Apendicitída v dětském věku prof. Šnajdauf
Jiné bolestivé afekce pravého podbřišku; dif. dg. možnosti doc. Leffler, prof. Šnajdauf
Gynekologický přístup k bolestem v pravém podbřišku u dětí i dospělých as. Charvát
Pohled urologa na bolesti v pravém podbřišku doc. Kawaciuk
Bolesti v pravém podbřišku – přínos jednotlivých zobrazovacích metod doc. Neuwirth
Sonografická diagnostika akutní apendicitídy dr. Vondřichová
Operační přístupy – konvenčně nebo laparoskopicky as. Svoboda, as. Zeman
Je třeba operovat vždy? doc. Leffler, doc. Hoch

 
Kazustiky
 

as. Svoboda prof. Šnajdauf
as. Wald as. Charvát
as. Pýcha doc. Neuwirth
doc. Kawaciuk dr. Vondřichová

 
Diskuse

doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Vydáno: 25. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK