Přednášky z cyklu „Úvod do klinického myšlení pro učící a učící se“

Akademický klub 1. LF UK
Faustův dům, Karlovo náměstí 40, Praha 2
tel a fax: 22496 3286,
e-mail:
website: www.lf1.cuni.cz/klub
 

Úvod do klinického myšlení
pro učící a učící se

 
Připravujeme: v úterý od 17 hodin 90 minut moderované diskuse a kuloárové dozvuky
 
11. května 1999 Knihovna
 
doc. MUDr. Milan Špála a PhDr. Eva Malečková
oba Ústav vědeckých informací 1. LF UK
Ing. Martin Svoboda, Státní technická knihovna Praha
PhDr. Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna Praha
Mgr. Jaroslav Hořejší, Nakladatelství a vydavatelství PANAX Praha
 
8. června 1999 onkologie
 
prof. MUDr. Pavel Klener, I. interní klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Pavel Pafko, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

Vydáno: 9. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK