Přirozené a umělé myšlení

Přednášející: doc. Ivan M. Havel, e-mail:

 

 
MFF UK V002 2/0 Zk 2/0 Zk
(studenti jiných fakult a hosté vítáni)
 
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivních věd, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí.
 
Zimní semestr 1999/2000:
 
zahájení: středa 6. října 1999 14.30 (organizační schůzka, rozdání pracovních textů), seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3. p.)
 
Předpokládaná témata pro zimní semestr 1999/2000
 
Paradigmata v umělé inteligenci, kognitivní věda a způsoby poznání lidské mysli. Gödelovský argument, počítačová metafora a „silná“ umělá inteligence. Myšlenkové experimenty v kognitivní vědě (Turingův test, experiment s čínskou komorou aj.). Konekcionistická alternativa a emergentismus.
 
Přednášky se budou zakládat na mém textu „Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém“ (CTS-99-11), který zapsaní posluchači (ostatní v omezené míře) budou mít k dispozici.
 
Hodnocení:
 
Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemnou esej (5–10 str. v češtině nebo angličtině) na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci mi odevzdají ve dvou verzích:
 

první (předběžnou) do 24. 11. 1999,
druhou (definitivní) před koncem semestru.

 
Hodnotím původnost, nápaditost, přesvědčivost, srozumitelnost.
 
Výběr další relevantní literatury v češtině a slovenštině:
 
V.Mařík a kol.: Umělá inteligence 1, 2, 3. Academia, Praha 1993, 1997, 2000
J.Searle: Mysl, mozek a věda. Mladá fronta (Váhy), Praha 1994
I.M.Havel: Otevřené oči a zvednuté obočí. Vesmír, Praha 1998
D.C.Dennett: Druhy myslí. K pochopení vědomí. Archa, Bratislava 1997
F.Crick: Věda hledá duši (Překvapivá domněnka). Mladá fronta, Praha 1997
E.Gál, J.Kelemen (eds.): Myseľ/telo/stroj. Bradlo, Bratislava 1992
J.Kelemen: Strojovia a agenty. Archa, Bratislava 1994
Pribram K.: Karl H. Pribram – Mozek a mysl, Holonomní pohled na svět (výběr prací). Gallery, Praha, 1999.

Vydáno: 28. 9. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK