Prodejní výstava zahraniční lékařské literatury

Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN v Motole
 

svi.gif (1540 bytes) V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
(budova ředitelství FNM, 2. patro)
tel. 224435846

 


 
si vás dovoluje pozvat na
 

 
PRODEJNÍ VÝSTAVU
Zahraniční lékařské literatury

 
Výstava se koná ve dnech 19.–29. 4. 1999
od 9.00 do 16.00
(mimo sobotu a neděli)
v prostorách Ústavu vědeckých informací.
 
Na vystavené knihy je 10% sleva

Dovozcem je firma MEDCOR

Výstava bude doplněna odbornými publikacemi nakladatelství Galén

Vydáno: 14. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK