Program Fulbrightovy komise

Fulbright (22843 bytes)

T h e   J.   W i l l i a m   F u l b r i g h t   C o m i s s i o n

http://measure.feld.cvut.cz/fulbright
 

v souvislosti s publikací naší výroční zprávy i s nedávnou informací v tisku bychom vás rádi informovali o prestižním Fulbrightově programu, který nabízí americká a česká vláda akademickým pracovištím. Tento rozsáhlý celosvětový program zastřešuje v ČR především dva typy programů, zaměřených na pobyty českých studentů a vědců či přednášejících v USA a naopak také na pobyty amerických studentů, vědců a přednášejících na našich domácích univerzitních a výzkumných pracovištích.

Termín podání přihlášek do našich programů je 1. září 1999 (pro stipendia k doktorskému studiu v USA), resp. 1. října 1999 (pro pobyty vědců a přednášejících na amerických univerzitách). Všechny programy, jež Fulbrightova komise zajišťuje, jsou individuální, tj. uchazeči posílají své přihlášky přímo, nikoliv prostřednictvím zaměstnavatele.

Rovněž chci připomenout, že vaše fakulta může vyjádřit formou „Request for Appointment“ zájem o pobyt amerických vědců či přednášejících. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o delší pobyty, většinou na jeden či dva semestry (přednášející nelze zvát pouze na konference a semináře). Dotazník nám pomůže přesněji popsat požadavky české strany a americké straně napomůže při výběru takových odborníků, které budou moci naše akademická pracoviště co nejefektivněji využít. Dotazník, který je též na naší internetové stránce, lze vyplnit on-line a poslat emailem.

Dále bych ráda upozornila na možnost získat cestovní grant, který umožňuje krytí cestovních výloh při pobytu v USA delším než tři měsíce. Uchazeč musí prokázat, že jeho náklady na pobyt v USA budou hrazeny z jiných než vlastních zdrojů.

Pro akademický rok 1999/2000 je výběr amerických přednášejících a vědců pro ČR uzavřen a jejich působení v ČR rozhodnuto. Protože chceme docílit toho, aby byl jejich pobyt co nejintenzivněji využit (a tak také plně využity finanční prostředky na každého ze stipendistů vynaložené), přikládáme pro vaši informaci seznam těchto stipendistů s tím, že pokud bude mít některé z vašich pracovišť zájem, je zpravidla dotyčný americký stipendista ochoten vystoupit s několik přednáškami čí účastnit se aktivně workshopu na tomto pracovišti. Fulbrightova komise je připravena poskytnout podrobnější informace i finančně zajistit krátkodobý pobyt amerického stipendisty u vás.

Ráda bych rovněž vyjádřila ochotu zástupců Fulbrightovy komise přijet na vaši fakultu a informovat studenty i pracovníky jak o našich vlastních programech, tak obecně o možnostech studovat v USA.

Děkuji vám předem za pomoc a těším se na informace z vaší fakulty.

S pozdravem
RNDr. Hana Ripková
ředitelka

 
U.S. Scholars in CR 1999–2000
 

Táboritská 23, 130 87 Praha 3, Czech Republic
Tel. 00420 2 697 6526, 00420 2 2271 8452, Fax 00420 2 697 5600
e-mail:

Vydáno: 5. 5. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK