Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy (Praha, čtvrtek 13. května 1999)

Rektorský sportovní den
Univerzity Karlovy

 
Praha, čtvrtek 13. května 1999
 
Propozice sportovních aktivit

 

BASKETBAL
 
Pořadatel: UK Praha MFF KTV
Ředitel: Mgr. Tomáš Jaroš
Místo: sportovní hala SCUK Hostivař
Prezentace: 8.15
Losování: 8.45
Zahájenl: 9.00
Hrací systém: podle počtu družstev
FOTBAL
 
Pořadatel: UK Praha Př. F a 2. a 3. LF
Ředitel Turnaje: Mgr. A. Macoun, Mgr. P. Horn
Místo: hřiště SCUK v Hostivaři
Přihlášky: do 10. 5. 1999 na adresu pořadatele, Praha 10, Bruslařská 10
Systém: podle pravidel malé kopané (4+1), max.počet hráčů 10
Losováni: 8.30
Zahájení: 9.00
Výstroj: jednotné dresy, nesmí být použity kopačky s „kolíky“
CYKLISTIKA
 
Pořadatel: UK Praha FF KTV
Ředitel: V. Chvátal
Sraz: 9.30 před hlavním vchodem do SCUK
Trasa: cca 60 km, SCUK Hostivař – Jevany (okolí a zpět)
Návrat: do 15.00
Poznámka: jízda na silničních kolech
VOLEJBAL – SMÍŠENÉ ŠESTKY
 
Pořadatel: UK Praha l. LF UTV
Ředitel: PaedDr. R Vorálek
Místo: volejbalové kurty Albertov
(v případě nepříznivého počasí v hale UK Praha FTVS, J. Martího 31, Praha 6.
Spojení metrem A do stanice Dejvická, odtud tram 26, 20 do stanice Nad Džbánem).
Účast: studenti nebo zaměstnanci VŠ
Přihlášky: do 8.00 před zahájením turnaje
Hrací systém: podle počtu přihlášených družstev
Protesty: možné podat do 5 minut po utkání s vkladem 50,– Kč
FLORBAL
 
Pořadatel: UK Praha PedF KTV, 250 O1 Brandýs n. L., Královická 915
Ředitel: PaedDr. L. Pokorný
Místo konání: hala BIOS UK Praha PedF Brandýs n. L.
Účast: studenti UK
Přihlášky: do 7. 5. 1999 na adresu pořadatele s potvrzenou soupiskou KTV
Losování: 13. 5. v 8.30
Zahájení: 9.00
Hrací systém: podle počtu družstev
ZÁVOD VE ZKRÁCENÉM TRIATLONU
 
Pořadatel: UK Praha PedF
Ředitel: PaedDr. L. Kašpar
Místo: tělovýchovný areál UK Praha PedF v Brandýse n. L., Kralovická 915
Účast: studenti UK
Kategorie: muži, ženy
PřihIášky: do 7. 5. Na adresu UK Praha PedF, KTV Kralovická 915, 250 Ol Brandýs n. L.
TRIATLON
 
Prezentace: 13. 5. 1999, 8.00–9.15 před bazénem SCUK Hostivař
Start: 10.00
Délka tratí: Muži / ženy: plavání 1 000 m / 500 m, cyklistika 20 km / 10 km, běh 6 km / 3 km
(Poznámka: závodí se s vlastním vybavením dle upravených pravidel.)
Cyklistika se koná v terénu (horská kola).
(Závodník musí mít přilbu.)
NETRADIČNÍ ATLETICKÝ VÍCEBOJ MUŽŮ A ŽEN
 
Pořadatel: UK Praha FTVS, katedra atletiky
Ředitel: PaedDr. 1. Vindulková, CSc.
Místo: hřiště UK Praha FTVS, J. Martího 31, Praha 6
Účast: studenti UK
Začátek: 9.30
Přihlášky: 8.30–9.30
Disciplíny: sprint na 50 m pozpátku, hod polenem, skok z místa vzad, běh s podlézáním překážek, hod oštěpem na cíl, běh trojnohých
OTEVŘENÍ VÝUKOVÉHO CENTRA
 
Pořadatel: Školící centrum základní rehabilitace UK Praha ZP FTVS
Ředitel: Mgr. Pavel Wiener
Program:
 
9.30–12.00 – utkání v basketbalu na vozíčku: – ukázka florbalu
9.00–10.30 – slavnostní otevření (zástupci MŠMT, UK, FTVS ad.)
10.30–12.00 – Den otevřených dveří – část pro odborníky
13.00–16.00 – Den otevřených dveří – část pro studenty a veřejnost
PLAVECKÉ ZÁVODY
 
Pořadatel: UK Praha 2. a 3. LF
Ředitelka: Květa Skálová Místo: SCUK Hostivař
Časový rozvrh: prezentace 9.00–9.30
Rozplavání 9.00–10.00 Závody 10.00–13.00
Přihlášky: studenti a zaměstnanci fakult UK. Štafetu tvofí vždy 4 muži a 2 ženy. Jednotliví členové startují v libovolném pořadí. Přihlášená družstva musí absolvovat všechny tři štafety.
Disciplíny: I. Individuálnt: 100 m polohový závod ženy (M, Z, P, VZ), 100 m polohový závod muži (M, Z, P, VZ)
II. Štafetový víceboj: 6 x 25 m prsa, 6 x 25 m s pomůckou (start z vody), 6 x 25 m volný způsob,
III. Plavání handicapovanych: 11.00 – 50 m volný způsob, 11.45 – 11 m volný způsob
(Poznámka: záloha na klič od šatny je 100,– Kč)
AEROBIK
 
Pořadatel: UK Praha, 2. a 3. LF
Ředitel: dr. Ivana Vladyková
Místo: SCUK Hostivař
Zahájení: 10.00
Program: baletní sál, gymnastický sál
Hi-Lo Impact Aerobik Fit ball
Step Aerobik Zdravotnt gymnastika s hudbou Tube Aerobik Pilates Technic Relaxace
P – Class Aerobik Feldenkrais metal Relaxace
Dance Aerobik Joga
Body Styling
AEROBIK
 
Pořadatel: UK Praha, MFF
Místo: menza Trója, Praha 8
Zahájení: 9.00.
Program: Hi-Lo Impact Aerobik Step Aerobik + činky
Exer Hoop
Squat Box Aerobik
Feldenkrais metal Relaxace
AKVAGYMNASTIKA
 
Pořadatel: UK Praha PřF a 2. a 3. LF
Ředitel: dr. Věra Schätzová, dr. Ivana Vladyková
Místo: SCUK plavecký bazén
Zahájení: 15.00
Program: Akvagymnastika – cvičení ve vodě s hudbou
CYKLISTIKA – HORSKÁ KOLA
 
Pořadatel: UK Praha 2. a 3. LF
Ředitel: PhDr. Věra Svobodová, CSc.
Místo: SCUK Hostivař
Trasa: 40–50 km z Hostivaře do Klánovic a zpět
Start: 10.00 od tenisového kurtu č. 10
Návrat: kolem 15.00 do SCUK
nebo na metro v průběhu trasy
Vybavení: vlastní horská kola, doporučujeme přilbu
Účastníci: studenti a zaměstnanci VŠ
Upozornění: účastníci jedou na vlastní nebezpečí
SETKÁNÍ STUDENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
DOPROVODŮ A PŘÁTEL

 
Heslo: Pohybem proti barierám.
Pořadatel: UK Praha FTVS a občanské Sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, a. s., Kontakt bB a SK Hobit Brno
Ředitel: doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, Csc.
Místo: SCUK Hostivař
 
Program:
 
9.30–12.00 – utkání v basketbalu na vozíčku:
– ukázka florbalu
– ukázka goalbalu
– tenis na vozíčku
10.30 – možnost účasti v orientačním závodě (KTV PF, M. Šandová)
11.00–12.00 – závody v plavání na 50 m
(pro všechny druhy postižení v rámci plaveckých soutěží)
12.00–13.00 – občerstvení, beseda
13.00–14.00 – jízdy na atletické dráze na nejrůznějších prostředcích
(dvoukolech,trojkolkách, speciálních vozících apod.)
atrakce Letní prázdninové školy Lipnice
14.00–15.00 – taneční vystoupení skupiny OA pro TP z Jánských Lázní a Kociánky z Brna
PARKOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH HOSTIVAŘÍ
 
Pořadatel: UK Praha PřF KTV a oddíl OD VSK Přírodní vědy
Ředitel: PaedDr. Miroslava Šafandová
Místo: SCUK Hostivař
Mapa: Přehrada, 1:10 000 e=5m, rok 1992
 
Program:
 
9.00–10.00 a  13.00–14.00 – přihlášky a průběžný start, kategorie A a C
10.30 a 14.30 – start kategorie B – „SKORE LAUF“
12.00 a 16.00 – ukončení závodů
 
Účastníci: studenti, učitelé a zaměstnanci UK a ostatních VŠ, studenti se zdravotním postižením
Přihlášky: dopoledne 9.00–10.00 a odpoledne 13.00–14.00 v prostoru START–CÍL v areálu SCUK Hostivař
Kategorie: A – rekreační běžci (jednotlivci, dvojice, zamilované páry, skupiny, rodiny s dětmi atd.),
B – závodníci, C – zdravotně postižení
Zvítězí každý, kdo se zúčastní!
TENIS
 
Pořadatel: UK Praha PF
Ředitel: doc. Petr Hajný, Csc.
Místo: tenisové kurty SCUK Hostivař
Zahájení: 8.30
Přihlášky: písemně do 11. 5. 1999 na UK Praha PF KTV, nám. Curieových 7, Praha 1 nebo na místě do 8.30 řediteli turnaje
Losování: 8.45
Účastníci: studenti, učitelé a zaměstnanci UK
Systém: startují jednotlivci (muži a ženy),
hrací systém bude upřesněn vedením turnaje podle počtu přihlášených
Rozhodčí: budou nominováni z účastníků turnaje
RAFTOVANÍ
 
Pořadatel: UK Praha FTVS oddělení vodních sportů katedry sportů v přírodě
Ředitel: PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Místo: Loděnice UK Praha FTVS a kanoistický kanál USK Praha 7 – Trója
(spojení tram č. 5, 17, 25 – zastávka Trojská)
Charakteristika: posádky raftů jsou čtyřčlenné, všichni členové posádek raftů i ostatních lodí musí být plavci. K dispozici je umělá slalomová dráha obtížnosti WW III–IV.
Každá posádka má nárok na minimálně 3 volné jízdy. Nepředpokládá se použití časomíry.
Zkušení vodáci si mohou půjčit polyetylenový kajak ke splutí kanoistického kanálu, méně zkušení k projíždce na klidné hladině.
U kanoistického kanálu bude zajištěna vodní záchrana a odborný instruktorský dohled.
Materiální vybavení: k dispozici budou raftové čluny, pádla, vesty, helmy resp. PE kajaky a krycí deky, pádla K1.
Prezentace: v areálu loděnice UK Praha FTVS od 8.30 do 12.00.
Jízdy budou probíhat průběžně od 14.00. K prezentaci je nutný doklad o studiu.
Účastníci obdrží pamětní list. U prezentace bude instalován vodácký videoprogram, občerstvení.
V areálu je sociální zařízení, šatny.
RUGBY – UTKÁNÍ
 
Pořadatel: UK Praha PF
Ředitel: Ondřej Hanák
Místo konání: SCUK Hostivař – hřiště
Zahájení: 15.30
SPOJENÍ NA SCUK PRAHA 10 – HOSTIVAŘ, BRUSLAŘSKÁ 10:
 
1) Metro „C“ – stanice Háje, dále bus č. 154, 271 směr Hostivař, výstupní stanice TAŠKENT,
2) Metro „A“ – stanice Skalka, dále bus č. 154, 271 směr Hostivař, výstupní stanice TAŠKENT
Vydáno: 30. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK