Seminář – „Finanční, legislativní a administrativní otázky 5. rámcového programu EU“

Praha, Národní dům na Vinohradech, 4. října 1999, 10.00–13.00

 
Hlavní přednášející: Megan Richards, Acting Head of Unit Administration and Finance, European Commission, DG XII

Cílem semináře je pomoci českým výzkumným organizacím a podnikům při přípravě návrhů výzkumných a vývojových projektů pro 5. rámcový program EU. Seminář se bude zabývat např. možností zahrnutí různých typů nákladů do projektu, právy a povinnostmi partnerů, ochranou a využitím výsledků projektu a pravidly vyjednávání kontraktu s Evropskou komisí. Paní Megan Richards má dlouholetou zkušenost s projekty rámcových programů EU a výzkumnými kontrakty i s praktickým řešením problémů, které při přípravě projektů vznikají. Byla nominována Evropskou komisí jako klíčový přednášející pro zahajovací konferenci 5. rámcového programu v Essenu v únoru 1999. Součástí semináře bude diskuse, kde Megan Richards odpoví na dotazy účastníků. Dotazy bude možno položit přímo, nebo je možno je zaslat do 17. září na adresu organizátorů (nejlépe e-mailem).
 
Účastnický poplatek 200 Kč, uzávěrka registrace 17. září 1999.
 
Registrační formulář je přiložen.
 
Další informace a organizační detaily:
 

RNDr. Vladimír Albrecht, CSc.
Ing. Eva Svobodová
Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
Fax: 2333 21 607
Tel: 2203 90 203
e-mail: ,
Vydáno: 9. 9. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK