Slavnostní přednáškový večer „Pediatrická kardiochirugie“ pořádaný u příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Bohumila Hučína, DrSc.

Slavnostní přednáškový večer

Pediatrická kardiochirurgie

Pořádaný Kardiovaskulární sekcí České chirurgické společnosti
České lékařské společnosti J.E.Purkyně

 
u příležitosti životního jubilea
 

prof. MUDr. Bohumila Hučína, DrSc.


Lékařský dům v Praze 7. dubna 1999 17.00–20.00

 


Program

17.00–17.30 Slavnostní zahájení
 
17.30–19.00 Odborný program
 
T. Tláskal: Korekce vrozených srdečních vad v novorozeneckém věku
M. Kostelka: Rekonstrukce výtokového traktu pravé komory
R. Gebauer: Možnosti chirurgické léčby komplexní atrezie plicnice s defektem komorového septa
T. Matějka: Operace koarktace aorty u novorozenců
D. Vondrys: Tumory srdce u dětí
V. Kučera: Mimotělní oběh u novorozenců a kojenců
T. Honěk: Minitorakotomie v kardiochirurgii
J. Špatenka: Střednědobé výsledky Rossovy operace u dospělých
 
19.00–20.00 Slavnostní přípitek a občerstvení
 

 
Informace: doc. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc., Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 22443 2900, FAX 22443 2920, e-mail:

Vydáno: 15. 3. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK