Stipendia Nadačního fondu Vlasty a Ervína Adamových

Nadační fond
Vlasty a Ervína Adamových

vypisuje
 
s t i p e n d i u m
 
pro sociálně potřebné studentky a studenty
s výbornými studijními výsledky

 

Uchazeči o studium nechť předloží písemné žádosti se zdůvodněním na Studijní oddělení děkanátu fakulty do 30. září 1999, po posouzení žádostí správní radou budou žadatelé písemně vyrozuměni o jeho výsledcích.
 

Nadační fond
Vlasty a Ervína Adamových
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO: 65397878
doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc.
předseda správní rady
Vydáno: 25. 8. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK