Studentská anketa nově v SISu

Namísto fakultních webových stránek, kde studentské hodnocení výuky probíhalo dosud, spouštíme od 30. listopadu 2017 studentskou anketu ve Studijním informačním systému (SIS).

Spuštění ankety bylo již plánováno na začátek akademického roku, ale bohužel důsledkem nečekaných komplikací dochází ke spuštění hodnocení výuky až nyní. Tímto se omlouváme za zpoždění a děkujeme za trpělivost.

A co je tedy ve Studentské anketě nového? Zjednodušili jsme způsob hodnocení a snížili počet otázek, takže nyní anketu zvládnete vyplnit snáze a rychleji. Nově to budete moci udělat v průběhu celého akademického roku, nezávisle na přihlašování ke zkoušce. Pro všechny vyučované studijní obory je anketa totožná.

Pro každý předmět prosím vyplňte anketu pouze jednou. Jakmile hodnocení daného předmětu uložíte, nebudete ho již moci upravovat. V rámci předmětu lze také hodnotit jednotlivé vyučující.

Studentskou anketu spouštíme v SISu letos poprvé. Bude tak lépe provázána s jednotlivými předměty a vyučujícími. Anketa představuje důležitou zpětnou vazbu pro chod fakulty a jejím prostřednictvím můžete přispět ke zvýšení kvality výuky a studia. Doufáme, že si na toto prostředí rychle zvyknete a budete se ankety účastnit jako dosud.

Anketu naleznete v SISu pod ikonou „Anketa“ a vyplňovat ji můžete pouze po přihlášení. Veškeré vyplněné údaje se ukládají anonymně, je pouze evidováno, zda student jednotlivý předmět již hodnotil, či nikoli, aby se zamezilo opakovanému hodnocení.

Setkáte-li se při vyplňování ankety s jakýmikoli problémy, obracejte se prosím na Mgr. Janu Procházkovou ().

Vydáno: 30. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová