Studium a stipendia, poskytovaná v roce 2000 francouzskou vládou

Rektorát Univerzity Karlovy ve spolupráci s Oddělením pro vědu a kulturu při francouzském velvyslanectví pořádají dne 7. prosince 1999 v 11.00 v prostorách zelené posluchárny rektorátu setkání, kde zástupci francouzské ambasády podají informace o možnostech a formách studia a stipendií, které bude v příštím roce poskytovat francouzská vláda.
 
Toto setkání je otevřeno všem studentům i vyučujícím.
 
Informační materiál k tomuto tématu je k dispozici v Odd. věda, výzkum a zahraniční styky 2. LF UK.

Vydáno: 15. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK