Ve středu 12. května 1999 se ve 14.00 v malé levé posluchárně 2. LF UK koná Slavnostní seminář Kliniky dětské neurologie

Klinika dětské neurologie
přednosta: doc. MUDr. Vladimír Komárek

 
Vážení kolegové,
srdečně vás zveme na slavnostní seminář Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, pořádaný u příležitosti životního jubilea přednosty kliniky, doc. MUDr. Vladimíra Komárka. Seminář se bude konat

ve středu 12. května 1999 ve 14.00 v malé levé posluchárně 2. LF UK.

Program:
 

14.00 Úvodní slovo – prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc., doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
14.15 prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc: Vztah klinické a experimentální vývojové epileptologie
14.30 MUDr. Markéta Škutová: Status epileptikus a epileptogeneze v experimentu
14.45 MUDr. Katarina Balászová, MUDr. Ludvika Faladová: Video-EEG monitorace u paroxysmálních spánkových stavů
15.00 MUDr. Věra Sebroňová: Cílená léčba novými antiepileptiky
15.15 MUC. Tomáš Procházka, Ing. Zbyněk Hrnčíř: Chaos a EEG
15.30 Diskuse
V 16.00 vás srdečně zveme na přípitek a pohoštění do jídelny GTH ve FN Motol – „Modrá budova“, uzel D, patro –1.

 
Ubytování pro mimopražské účastníky lze objednat v blízkém hotelu „Excel City“, Na okraji 381/41, Praha 6, tel. 02/362644, 02/3167614.
 
Prosíme vás o vyplnění a zaslání odpovědního lístku do 30. dubna 1999.
 
Těšíme se na setkání
 

prim. MUDr. Miluše Prošková doc. MUDr. Vladimír Komárek

 


 
Zúčastním se semináře 12. května 1999
 
Podpis, telefon, fax
 


Vydáno: 22. 4. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK