Volby do akademického senátu Univerzity Karlovy

AKADEMICKÝ SENÁT 2. LF UK
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 22443 5803
Fax: 22443 5820
 
e-mail:
 
V Praze dne 25. 11. 1999

 
Vážená paní přednostko,
vážený pane přednosto,
 

ve dnech 8. a 9. 12. 1999 proběhnou na naší fakultě volby do akademického senátu Univerzity Karlovy (2 akademičtí pracovníci do pedagogické komory). Prosíme, aby akademičtí pracovníci Vaší kliniky (Vašeho ústavu) uvedení na seznamech jednotlivých pracovišť, vybrali navrhované kandidáty pro volby do AS UK podle seznamu všech akademických pracovníků 2. LF UK, který je rovněž přiložen k tomuto dopisu a označili je „X“ v první kolonce tohoto seznamu. Takto označené seznamy odevzdejte, prosím, do 3. 12. 1999 na sekretariát děkana 2. LF UK, kde bude pro tento účel zpřístupněna do tohoto data urna s nápisem „VOLBY DO AS UK“.

doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
předseda volební komise

Vydáno: 29. 11. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK