Vyhlášení voleb do akademického senátu 2. LF UK pro funkční období únor 2021 až leden 2023

Akademický senát 2. lékařské fakulty v souladu se svým Volebním řádem, čl. 1 odst. 1. a 2., vyhlašuje na svém řádném zasedání dne 14. října 2020 volby do akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2023.

Akademický senát stanovil tyto termíny voleb:

 • První kolo proběhne pro obě komory (pedagogickou a studentskou) elektronicky ve dnech 23. a 24. 11. 2020. Volební systém bude spuštěn 23. 11. 2020 v 8.00 hod. a uzavřen 24. 11. 2020 ve 22.00 hod.
 • Druhé kolo proběhne pro obě komory ve dnech 14. až 16. 12. 2020. Volební místnosti budou otevřeny od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Akademický senát stanovil tato místa druhého kola voleb:

 • Fakultní nemocnice v Motole – prostory děkanátu
 • Budova teoretických a preklinických ústavů na Plzeňské – prostor před Pelouchovou posluchárnou
 • Nemocnice Na Bulovce – sekretariát Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Akademický senát určil volební komunity ve studentské komoře takto:

 • 1. komunita – 1. a 2. ročník Všeobecného lékařství
 • 2. komunita – 3. ročník Všeobecného lékařství
 • 3. komunita – 4. ročník Všeobecného lékařství
 • 4. komunita – 5. a 6. ročník Všeobecného lékařství
 • 5. komunita – 1. až 6. ročník anglické paralelky Všeobecného lékařství („zahraniční studenti“)
 • 6. komunita – nelékařské studijní obory
 • 7. komunita – 1. a 2. ročník doktorského studia
 • 8. komunita – 3. a vyšší ročník doktorského studia

Akademický senát schválil toto složení volební komise:

Pedagogové:

 1. MUDr. Pavel Hermann (Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol)
 2. prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol)
 3. MUDr. Veronika Křížková, MBA (Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
 4. MUDr. Jana Matějková (Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol)
 5. MUDr. Petra Dohnalová (Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
 6. Mgr. Šárka Salavová (Ústav anatomie 2. LF UK)

Studenti:

 1. Tomáš Mikyška (4. roč.)
 2. Tatiana Čirčová (2. roč.)
 3. Anna Sedláčková (2. roč.)
 4. Matyáš Uvíra (2. roč.)
 5. Tamara Zíková (2. roč.)
 6. Silvia Takáčová (2. roč.)

Akademický senát dále určil, že volební komise se při volbách bude řídit novelizovaným Manuálem voleb do AS 2. LF UK (schválený na zasedání AS dne 14. října 2020).

Odpovědnou osobou za administrativní průběh voleb je tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká. Akademická obec bude o průběhu voleb informována na fakultních webových stránkách.

Harmonogram voleb do AS 2. LF UK
 • 14. 10. 2020 – vyhlášení voleb na řádném zasedání AS včetně určení termínu, času a místa voleb, schválení složení volební komise a rozdělení studentské komory AS
 • 23.–24. 11. 2020 – první kolo voleb do AS
 • 14.–16. 12. 2020 – druhé kolo voleb do AS

Další termíny jsou zatím pouze orientační (definitivní termíny určí volební komise)

 • 25. 11. 2020 – zveřejnění výsledků prvního kola na fakultním webu a oslovení kandidátů telefonicky a e-mailem
 • 29. 11. 2020 – lhůta pro zaslání souhlasu s kandidaturou
 • 30. 11. 2020 – zveřejnění kandidátů do druhého kola voleb
 • 16. 12. 2020 – zveřejnění výsledků voleb do AS
 • 18. 12. 2020 – odevzdání protokolu o volbách předsedovi AS
Vydáno: 16. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.